Regulamin

 

Regulamin (pobierz)

Obowiązuje od 20.04.2012r

DEFINICJE:

Klient - osoba korzystająca z usługi, która akceptując regulamin zarejestrowała się na Stronie www.NamierzDziecko.pl

Producent – Piotr Cyliński; ul. Maszynowa, 02-392 Warszawa; e-mail: namierzdziecko@gmail.com

Strona – Część strony www namierzdziecko.pl przez którą można uzyskać dostęp do bazy punktów z lokalizacją w której w danym czasie znajdowało się urządzenie przenośne z zainstalowaną, włączoną i poprawnie działającą Aplikacją

Aplikacja – Oprogramowanie Namierz Dziecko instalowane na urządzeniu przenośnym (np. telefon) ze wspieranym systemem operacyjnym (np. Android, Windows Mobile 6.x), obsługa GPS oraz możliwością transmisji danych urządzenie – Strona. Z aktualnie dostępnymi wersjami można zapoznać się na stronie NamierzDziecko.pl w części Aktualności

REGULAMIN:
 1. Program „Namierz Dziecko” jest własnością Producenta
 2. Klient pobiera program instalacyjny oraz wszystkie późniejsze jego aktualizacje samodzielnie przez Internet ze Strony (www.NamierzDziecko.pl.)
 3. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian oferty handlowej, w szczególności zmian w Aplikacji.
 4. Możliwość pobrania i używania Aplikacji jest BEZPŁATNA.
 5. Pobierając i użytkując wersję stabilne (Android) oraz beta (Windows Mobile) oprogramowania „Namierz Dziecko” Klient wyraża tym samym zgodę na wszystkie poniższe warunki i oświadcza, że:
  1. Jest użytkownikiem posiadającym prawo korzystania z Aplikacji - programu „Namierz Dziecko”
  2. Może przesyłać uwagi z testów w zwięzłej, jasnej i rzeczowej formie pod adres:namierzdziecko@gmail.com
  3. Zdaje sobie sprawę, że wersje beta mogą zawierać usterki.
  4. Rozumie, że w przypadku problemów z wersją beta możemy nie być w stanie pomóc w razie kłopotów z instalacją, lub użytkowaniem programu
  5. Rozumie, że wersja beta nie jest finalnym produktem i w przypadku wypowiadania się na jej temat będzie każdorazowo wyraźnie zaznaczał, że są to uwagi dotyczące wersji Beta.
 6. Dostęp do Strony z bazą punktów z lokalizacją w której w danym czasie znajdowało się urządzenie przenośne z zainstalowaną, włączoną i poprawnie działającą Aplikacją jest BEZPŁATNY
 7. Z bezpłatnego dostępu do Strony i Aplikacje mogą korzystać wyłącznie osoby prywatne do zastosowań niekomercyjnych. Pozostałe osoby i firmy zapraszamy do zakupu prawa korzystania (mail: NamierzDziecko@gmail.com).
 8. Aby korzystać z Aplikacji i Strony należy zarejestrować się na stronie NamierzDziecko.pl. Następnie (po aktywacji konta) będzie można pobrać i zainstalować oprogramowanie na urządzenie przenośne.
 9. Aktywacja nowego użytkownika odbywa się automatycznie. Problemy rozwiązywane są codziennie między godziną 17 a 22.
 10. Próbki w bazie danych trzymane są nie dłużej niż 1 miesiąc.
 11. Aplikacja jest oparta na technologii GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) ze wszystkimi jej ograniczeniami w szczególności dokładnością lokalizacji sięgającej kilku metrów.
 12. Wizualizacja punktów z bazy jest darmowa i jest oparta o usługę Mapy Google. Producent nie odpowiada za dane prezentowane na stronach Google z wyjątkiem danych ze Strony i Aplikacji.
 13. Aplikacja komunikuje się z bazą za pomocą transmisji danych, która nie jest przedmiotem usługi Producenta i może być płatna. Wszelkie informacje (w tym cennik) powinien dostarczyć dostawca usługi transmisji danych (zazwyczaj firma telekomunikacyjna).
 14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia i problemy techniczne wynikające z nieodpowiedniego użytkowania Aplikacji.
 15. Producent zastrzega sobie prawo do wystąpienia przerw w dostępie do Strony będących następstwem problemów technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Producenta
 16. Rejestrując się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Producenta w zakresie niezbędnym do korzystania ze Strony. Informacje te nie będą przetwarzane przez Producenta dla celów niezwiązanych z obsługą Strony i/lub Aplikacji.
 17. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Aplikacji oraz Strony do czynów niezgodnych z obowiązującym prawem.
 18. Znając wyobraźnię dzieci oraz zawodność technologii Aplikacja i Strona nie mogą stanowić zastępstwa opieki rodzicielskiej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za czyny dzieci.